Detaljer för våningskopplare

Art-nr

Benämning    
       
M33-390 Brytare för våningskopplare Thrige Beg
M33-391 Brytare för våningskopplare Graham Beg
  Detalj för våningskopplare  
  Detalj för våningskopplare  
  Detalj för våningskopplare  
M33-393 Brytare för våningskopplare Schlieren / Fiera Beg
M33-393X Arm för våningskopplare Schlieren / Fiera Beg
M33-396 Brytare för våningskopplare

Kone 18 129 103

Beg
  Växel till våningskopplare Kone  
  Våningskopplare SIL