Försäljningsvillkor

Om inget annat skriftligen har kommit överens gäller nedanstående ;

1. Alla priser är exkl. moms, frakt och emballage

2. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående meddelande

3. Varan förblir vår egendom tills full betalning erlagts

4. Betalning skall ske senast 30 dagar från fakturadatum, annars tillkommer ränta

5. Dröjsmålsränta utgår vid för sen betalning och förskottsbetalning tillämpas i framtiden

6. Vi förbehåller oss rätten att efter kreditbedömning skicka mot förskottsbetalning

7. Vi säljer de begagnade delar i det skick de är och enligt vår vetskap fungerade de vid demontering.

8.  På begagnade delar lämnas 1 månads garanti från leveransdatum.

9.  På fabriksnya delar lämnas 2 månads garanti från leveransdatum, om fabriksgarantin är utgången.

9.  Om komponent inte fungerar skall den returneras inom 1 vecka från leveransdatum