Kretskort på lager fabrikat KONE

Beteckning

Tilläggs-

beteckning

Art-nr

BEG

NYTT

 

Benämning

           

50157G03

 

 

BEG

 

50157G04

 

 

BEG

 

50158G01

50162G01

 

BEG

 

133000G08

 

 

BEG

 

133000G12

 

15121412

BEG

A2 Läge 1-16 plan CMOS

133001G09

 

1512142x

BEG

Dest/Anrop  CMOS

133002G09

 

15121431

BEG

Def, stopp, körning fr korgtak  Kort C

133003G06

 

15121401

BEG

 

133007G01

 

 

BEG

 

133013G04

 

 

BEG

 

133023G04

 

15121420

BEG

I/0-kort CMOS

133030G01

 

15.121.442  

BEG

1M-kort SMALHISS

166490G03

 

15121341

BEG

M-kort 72 för TMS200

356504G02

356501H01

15121343

BEG

Ingångskort 724 för TMS200

356509G02

 

15121344

BEG

Utgångskort 725 för TMS200

357464H01

 

 

BEG

 

358307G01

 

15121354

BEG

Regler ECD flatstift

371120G01

 

 

BEG

 

371850G01

 

15121352

BEG

MCC 85 / Reg.2 F TMS200

433956H03

437674G01

 

NY

 

357464H01      BEG  

PKL271/3

 

 

BEG

 

 

Kretskort KI-line

 

NY